Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, đây chính là sự quan tâm, động viên và ghi nhận, đánh giá cao của Lãnh đạo Bộ Công an đối với những đóng góp, công hiến của các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, nhất là trong phối hợp, tổ chức và phát động phong trào.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã trao và gắn Kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH đặt ra nhiều khó khăn thách thức, Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, đồng hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhất là phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Minh Khôi