Tới dự lễ có Trung tướng, Tiến sĩ Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Côp-tun An-đơ-rây Gri-go-riê-vích và đại diện một số Bộ, ngành, Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Hơn 40 năm phục vụ trong Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, chỉ huy chiến đấu và nhiều nhiệm vụ khác. Đồng chí được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Từ năm 2002 đến nay, được giao trọng trách là Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Tổ chức Khoa học công nghệ quốc tế Việt Nam - Liên bang Nga, đồng chí đã góp phần to lớn vào việc tăng cường và củng cố mối quan hệ chiến lược, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga

PV