Mẹ Diện có chồng và con là liệt sĩ, bản thân là thương binh, sống với con trai là anh Nguyễn Minh Tuấn đang trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Việc làm của Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và đồng thời góp phần giáo dục CBCS truyền thống yêu nước, biết ơn đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Đây là đơn vị thứ 5 của Công an tỉnh Bình Định nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tấn Tài