Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe Ban giám thị Trại giam số 3 báo cáo kết quả công tác giáo dục và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân; công tác tổ chức lao động và học nghề; xây dựng môi trường cải tạo cũng như kết quả phối hợp giữa trại giam số 3 với các tổ chức xã hội và gia đình trong việc quản lý, giáo dục phạm nhân.

Toàn cảnh bữa cơm hạnh phúc.

Theo đó, từ năm 2010 đến nay đã mở được 5 lớp xóa mù chữ cho gần 200 phạm nhân. Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Trại giam số 3 đã tổ chức cho 10.294 lượt phạm nhân được gặp thân nhân, trong đó có 221 lượt gặp 24 giờ và 431 lượt gặp thêm giờ. 

Cũng trong thời gian này, đã tổ chức cho 16.371 lượt phạm nhân nhận quà, trong đó nhận qua bưu điện là 6.327 gói quà và nhận qua thăm gặp là 10.044 gói quà.

Tham dự Hội nghị, thân nhân của các phạm nhân đã được tham quan thực tế nơi ăn ở, lao động, sinh hoạt và vui chơi giải trí của các phạm nhân.

Tại Hội nghị, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức tặng quà cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có thành tích lao động, cải tạo tốt. Thư viện tỉnh Nghệ An cũng đã tặng sách cho cán bộ chiến sỹ và phạm nhân đang thụ án tại Trại giam số 3.

Thiên Thảo