Đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các thời kỳ có dịp gặp gỡ thân mật, ôn lại các chặng đường đã qua.

Thời gian: 8h00 thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Tại trung tâm đơn vị Trại giam Thủ Đức (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận)

Thông báo này thay cho Giấy mời.

(SĐT liên hệ: 0908.002.576, đồng chí Nguyễn Văn Chung hoặc 0908.240.460, đồng chí Trần Thế Cường).

                                        GIÁM THỊ

Đại tá Trần Hữu Thông