Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Phạm Văn Thân, Phó Cục trưởng Cục CSQLTG, CSGDBB, TGD. 

Theo Đại tá Huỳnh Trí Thương, Giám thị Trại giam Định Thành, những năm gần đây, mỗi năm Trại giam Định Thành quản lý giáo dục trên 2.000 phạm nhân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trại tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cả ba mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên, CBCS; chủ động ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao nhận thức trách nhiệm, đạo đức lối sống, bản lĩnh, trình độ chính trị, nghiệp vụ - pháp luật, văn hóa ứng xử…

Đại tá Huỳnh Trí Thương, Giám thị Trại giam Định Thành phát biểu khai mạc hội nghị. 

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Cục, Ban Giám thị trại giam Định Thành đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, quản lý điều hành và sự cố gắng khắc phục khó khăn của CBCS, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trại đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lí, giáo dục phạm nhân. 

Đã tổ chức 25 lớp cho gần 1.000 lượt phạm nhân học giáo dục công dân; thường xuyên phát động phong trào thi đua học tập, cải tạo trong phạm nhân, tổ chức cho phạm nhân xem thời sự, học tập phổ biến chính sách, pháp luật. 

Trại giam Định Thành thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với phạm nhân để giải quyết những vướng mắc của phạm nhân; bảo đảm chế độ sinh hoạt, phòng chữa bệnh cho phạm nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho phạm nhân theo quy định của Nhà nước; phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện để các phạm nhân được học nghề, hướng nghiệp.

Công tác quản lý, giam giữ giám sát luôn được đảm bảo tuyệt đối an toàn nghiêm ngặt, chặt chẽ. Vì vậy, an ninh, an toàn trại luôn được đảm bảo, không có phạm nhân trốn, không có phạm nhân có biểu hiện chống phá. Qua sự giúp đỡ của cán bộ quản giáo, đa số phạm nhân nhận thức được tội lỗi và quyết tâm học tập, lao động cải tạo tiến bộ để hưởng sự khoan hồng. 
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Bên cạnh công tác quản lý giam giữ, cải tạo phạm nhân, năm qua trại giam Định Thành đã quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ tại các vị trí công tác theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Chủ động xây dựng mối đoàn kết, phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân…

Toàn cảnh Hội nghị. 

Với những thành tích đã đạt được năm 2020, Trại giam Định Thành được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh An Giang, UBND huyện Thoại Sơn… khen thưởng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Ban Giám thị và CBCS Trại giam Định Thành tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc công tác quản lý, giáo dục phạm nhân góp phần đảm bảo ANTT hoàn thành nhiệm vụ công tác Công an vào phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Văn Đức