Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Trường – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chủ trì buổi lễ. 

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trao quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí cho Đại tá Nguyễn Xuân Trường – Giám thị Trại giam Đắk P’lao.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở Ban ngành, đoàn thể chính quyền địa phương, cùng các đồng chí lãnh đạo các trại giam của Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Thượng tá Nguyễn Thanh trường đã trao quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Xuân Trường – Giám thị Trại giam Đắk P’lao và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trung tá Phan Trọng Minh – Phó Giám thị Trại giam Suối Hai giữ chức vụ Giám thị Trại giam Đắk P’lao.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trao quyết định điều động bổ nhiệm Giám thị Trại giam Đắk P’lao cho đồng chí Phan Trọng Minh.

Đại tá Nguyễn Xuân Trường ký bàn giao công việc cho Trung tá Phan Trọng Minh.


Thái Bình