Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội thảo. Cùng dự có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc, Thanh tra Công an 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, đánh giá đúng thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Từ đó, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc thanh tra diện rộng, phát huy ưu điểm, khắc phục những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật…

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn phát biểu tại Hội thảo

Báo cáo của Thanh tra Bộ Công an và ý kiến tham luận của đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố tại hội thảo cho thấy, qua thanh tra, Công an các đơn vị, địa phương đã cơ bản chấp hành đúng các quy định pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số Công an địa phương còn có những hạn chế, khuyết điểm làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn đề nghị Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, Cục An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tham mưu Bộ Công an báo cáo Quốc hội, Chính phủ, liên ngành tư pháp sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phù hợp.

 Đảng ủy, lãnh đạo Công an cấp tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc với vai trò người đứng đầu để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT các cấp tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra và tổ chức sơ kết, tổng kết việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về công tác trực ban hình sự, quy định về hệ thống sổ theo dõi, thống kê biểu mẫu, báo cáo định kỳ… 

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn nhấn mạnh, Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm cần thể hiện tính độc lập theo quy định của pháp luật, trường hợp có quan điểm khác nhau thì xin ý kiến của cơ quan tư pháp cấp trên để đảm bảo khách quan, thận trọng trong đánh giá vụ việc tránh oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. 

Thanh tra Bộ Công an và Thủ trưởng Công an các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chỉ đạo xây dựng kết luận thanh tra xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân; nghiêm túc tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra… 

V. Huy