Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao giấy khen tặng các cá nhân.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ, Tiểu ban an ninh, trật tự phân công, lãnh đạo Tổng cục HCKT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Tổng cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảm bảo trang bị đầy đủ theo yêu cầu về quân trang và phương tiện phục vụ cho các lực lượng tham gia tập luyện, hợp luyện và diễu binh chính thức các hoạt động kỷ niệm. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định, thông suốt trong mọi tình huống; đảm bảo hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối đến Công an các đơn vị, địa phương hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin phục vụ công tác chỉ đạo và công tác chiến đấu của các đơn vị nghiệp vụ. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phục vụ các lực lượng trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành…

Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự, đại diện các đơn vị, Công an địa phương cũng đã tham luận, đóng góp ý kiến về công tác đảm bảo HCKT; công tác phối hợp giữa các đơn vị, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để rút kinh nghiệm thực hiện trong thời gian tới với các sự kiện tương tự.

Nhân dịp này, Tổng cục HCKT đã tổ chức trao thưởng cho 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo HCKT phục vụ Lễ kỷ niệm…

Anh Hiếu