Ban Tổ chức trao bằng khen cho các cá nhân đoạt giải.

Năm học vừa qua, các trường đã nghiêm túc triển khai các cuộc thi, thu hút đông đảo học viên, học sinh tham gia, qua đó đã tuyển chọn được các tập thể, cá nhân xuất sắc để dự thi cấp Bộ. Điển hình như cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, học viện CAND. Kết quả, đội tuyển Học viện ANND đoạt giải nhất, được cử đi tham dự Hội thi chung kết toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội thi viết chuyên đề khoa học dành cho sinh viên các trường khối đại học viết về 5 chủ đề. Học viện CSND đoạt giải nhất cuộc thi này. Đặc biệt, hội thi Olympic tiếng Anh cho học sinh các trường trung học CAND tuy được tổ chức lần đầu nhưng đã phát hiện khả năng tiềm ẩn của học viên hiện nay. Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải

T.Thủy