Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Tổng Cục An ninh, Cục An ninh Tây Nguyên...

Báo cáo tổng kết 10 năm về công tác quản lý, giáo dục đối tượng Fulro tại cộng đồng của tỉnh Gia Lai cho thấy đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Qua thực tiễn công tác quản lý, giáo dục tại cộng đồng đã giúp cho các đối tượng Fulro có nhận thức sâu sắc về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Nhiều đối tượng Fulro sớm nhận thức rõ sai phạm của mình, ăn năn hối cải, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) làm tốt công tác giáo dục cảm hóa đối tượng tại cộng đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đưa ra nhiều biện pháp, mô hình hay nhằm bổ sung lý luận và thực tiễn vào công tác quản lý, giáo dục đối tượng Fulro tại cộng đồng, nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác Công an tại địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khen thưởng 24 tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng cho 42 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng Fulro tại cộng đồng 10 năm qua.

N.Như