Báo cáo do Đại tá Nguyễn Xuân Trường – Giám thị Trại giam Đắk P’lao trình bày tại buổi làm việc cho thấy, đơn vị được thành lập vào ngày 17-6-2014 trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối kết hợp của chính quyền địa phương, các ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn, thời gian qua, CBCS Trại giam Đắk P’lao trên dưới đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng,  Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã ghi nhận và biểu dương khen ngợi những thành tích của CBCS Trại giam Đắk P’lao trong thời gian qua.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS Trại giam Đắk P’lao

Đồng thời, đồng chí Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh, thời gian tới đơn vị cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý CBCS, trong đó lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong đơn vị phải luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình, chế độ công tác, chú trọng công tác giao ban chuyên môn. Tăng cường quan hệ phối hợp với các lực lượng tại bàn nơi đơn vị đóng quân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn các cơ sở giam giữ; Làm tốt công tác nghiệp vụ, chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của phạm nhân, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân. 

Minh Quỳnh