Có 9 học viên đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục khen thưởng vì có thành tích học tập xuất sắc.

Đại tá Phạm Đình Đào, Phó chánh Văn phòng Tổng cục III biểu dương các học viên đã đạt kết quả học tập tốt qua lớp nhận thức về Đảng và đề nghị các học viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Đ.B.T.