Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản như: Tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trong Tổng cục HC-KT nắm vững những nội dung cơ bản, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục, hướng tới chào mừng Đại hội XII.

* Trước đó, Đảng ủy Tổng cục HC-KT đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới thuộc Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Tổng cục.

Trần Xuân