Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các tham luận của các đơn vị đã nhấn mạnh đến đặc thù địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam; những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ và có những đề xuất cần được tháo gỡ để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công Trường