Thay mặt giáo sĩ, giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội, Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn đã thông báo với Thứ trưởng Bùi Văn Nam một số hoạt động nổi bật của Tổng Giáo phận Hà Nội trong năm qua; đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng CAND trong năm 2016.

Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội tặng hoa chúc mừng năm mới Bộ Công an

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc năm mới tới Hồng y, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn và toàn thể giáo sỹ, giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội. 

Khái quát về hoạt động của lực lượng CAND trong năm qua, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, các mặt công tác của Bộ Công an năm 2016 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự thành công đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội...

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Thứ trưởng Bùi Văn Nam mong muốn các vị chức sắc của Tổng Giáo phận Hà Nội tiếp tục động viên đồng bào Công giáo đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp thiết thực và sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Minh Hiền