Trong đợt công bố Quyết định lần này có 12 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và 10 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân.

Đặc biệt đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện của Chính phủ, là một trong những chế định pháp lý được quy định tại Điều 66 của Bộ luật Hình sự, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ tích cực lao động, học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của những người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

* Trước đó, vào ngày 21-8, tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 6 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Đây là quan điểm mới của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp theo Nghị định số 49 của Chính Phủ. Thể hiện tính nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý, giáo dục người phạm tội theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, thực sự ăn năn hối cải, nhận rõ lỗi lầm, mong muốn sớm hòa nhập với cộng đồng.

Quá trình xét duyệt được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, lấy ý kiến của các phạm nhân, Hội đồng thẩm định Công an tỉnh đã công tâm, khách quan xem xét và chọn lựa những phạm nhân có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu để đề nghị xét duyệt. Thay mặt Hội đồng tư vấn, Đại tá Hà Đức Nông, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đã trao quyết định cho các phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Đỗ Tuấn - Trần Thái