Nhiều tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh doanh xe và người dân đã đến đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và có trách nhiệm xung quanh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đăng ký, xử lý vi phạm, tuần tra kiểm soát; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, quan hệ, sinh hoạt, đạo đức, tác phong… Bởi trong dịp này họ được trực tiếp bày tỏ ý kiến của mình trước những vấn đề liên quan đến lực lượng CSGT với những người có trách nhiệm.

Nhiều ý kiến của người dân về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông đã được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng PC67, các đội nghiệp vụ giải thích, tiếp thu và ghi nhận.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định nêu rõ: CSGT Bình Định sẽ tăng cường xử lý nghiêm các dấu hiệu xe dù, bến cóc trên tuyến theo sự phản ánh của nhân dân. Phòng PC67 tăng cường cán bộ làm công tác quản lý, đăng ký phương tiện phục vụ nhân dân đến ngày 30 Tết Đinh Dậu 2017; đồng thời có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc chấn chỉnh lực lượng CSGT Công an các huyện thực hiện tốt công tác đăng ký phương tiện theo chỉ đạo của Giám đốc để phục vụ nhân dân.

Nguyên Lê