Sau 2 ngày thi đấu quyết liệt, đoàn kết, Hội thao công nhân viên chức - lao động lần thứ VIII năm 2011 của Công đoàn CAND đã thành công với nhiều tiến bộ về chất lượng chuyên môn. Kết quả, Công đoàn Công an TP Hồ Chí Minh đoạt giải nhất bóng chuyền nam; Công đoàn Trường Đại học CSND đoạt giải nhất bóng chuyền nữ; Công đoàn Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đoạt giải nhất kéo co nam; Công đoàn Trường Đại học ANND đoạt giải nhất kéo co nữ.

Các vận động viên: Văn Tiến Dũng - Nguyễn Trần Nam (Công đoàn Công an TP Hồ Chí Minh) đoạt giải nhất cầu lông đôi nam; Trần Thị Thu Hà - Lê Hoàng Thị Minh Hải (Công đoàn Công an TP Hồ Chí Minh) đoạt giải nhất cầu lông đôi nữ; Văn Tiến Dũng - Trần Thị Thu Hà (Công đoàn Công an TP Hồ Chí Minh) đoạt giải nhất cầu lông đôi nam - nữ

Thu Thảo