Chiều 30/9, Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Bộ Công an đã họp phiên thứ Nhất, để đánh giá các mặt công tác trọng tâm đã triển khai và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Các đại biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết định của Thứ trưởng Lương Tam Quang về thành lập tổ giúp việc. 

Theo Quyết định, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng Tiểu ban; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an là Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực; Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an là Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã được nghe Tổ giúp việc Tiểu ban trình bày tóm tắt Kế hoạch của Bộ Công an về công tác Công an bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kết quả công tác trọng tâm đã triển khai thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới. Trong đó, Tiểu ban xác định công tác bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ Công an với 5 mục tiêu yêu cầu, 11 nhóm công tác trọng tâm để bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Các đại biểu cũng đã tham gia phát biểu ý kiến đóng góp, xây dựng kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới...

Thay mặt Tiểu ban, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao sự cố gắng bước đầu của Công an các đơn vị, địa phương trong bảo vệ bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu, yêu cầu cao nhất đã được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tại Chỉ thị số 08/CT-BCA-V01, Kế hoạch số 330/KH, đó là: Phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào dù là nhỏ nhất. Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu nêu trên, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 08, Kế hoạch số 330 của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ; huy động các lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nắm tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, để kịp thời ngăn chặn, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường hiệp đồng phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; các đơn vị hậu cần, kỹ thuật nhanh chóng rà soát kế hoạch, cân đối, bảo đảm đủ yêu cầu về kinh phí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, thông tin liên lạc... phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Các đại biểu tại phiên họp

Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Thường trực Tiểu ban phải thường xuyên phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, các tiểu ban nắm thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời trao đổi Công an các đơn vị, địa phương liên quan chủ động công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban, bảo đảm sát hợp, gắn với yêu cầu, tình hình hiện nay; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên Tiểu ban tại Phiên họp để bổ sung các Kế hoạch công tác; tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, lịch công tác của Tiểu ban bảo đảm khoa học, xác định cụ thể lộ trình, thời gian thực hiện... góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.


Phương Thuỷ