Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an đã báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ của Bộ Công an năm 2017, nêu rõ: Hội Phụ nữ Bộ Công an đã hoàn thành các nội dung, chương trình kế hoạch và đảm bảo tiến độ đề ra; có một số nội dung công tác nằm ngoài kế hoạch đã được các Hội Phụ nữ các cấp hoàn thành xuất sắc, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao. 

Qua các hoạt động của phong trào Hội, hội viên Hội Phụ nữ trong lực lượng CAND đã phát huy tốt năng lực, nâng cao trách nhiệm với công việc, không ngừng rèn luyện, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh người CAND đẹp trong lòng nhân dân. 

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên và Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ tại buổi làm việc.

Năm qua, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Công an đã phát huy tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng cộng đồng, đạt hiệu quả thiết thực, quyên góp, ủng hộ được gần 5 tỷ đồng…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên và Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng và những thành tích đã đạt được của Hội Phụ nữ Bộ Công an; khẳng định, phong trào Hội Phụ nữ đã góp phần giúp lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên và Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ yêu cầu Hội Phụ nữ Bộ Công an làm tốt công tác nắm tư tưởng, kịp thời đề xuất với lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ của đơn vị; từng bước nâng cao hoạt động của Hội tại cấp cơ sở. 

Đồng thời, rà soát, đánh giá và kết thúc những mô hình, phần việc không còn phù hợp, mang tính hình thức và kịp thời khen thưởng các mô hình, phần việc đạt hiệu quả tốt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên Hội Phụ nữ CAND phát huy tốt nhất vai trò của mình…

Trần Xuân