Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao việc tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong Đảng bộ CATW.

Đây cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhất là kỹ năng giới thiệu, quán triệt, học tập nghị quyết, kỹ năng triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại các đơn vị. 

Toàn cảnh buổi họp.
Trình bày báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức cho Hội thi, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ: “Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được tổ chức theo 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Đối tượng dự thi là báo cáo viên cấp Bộ trong Đảng bộ CATW.

Thời gian tổ chức: Vòng sơ khảo hoàn thành trước ngày 15-8; vòng chung khảo dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8. Nội dung dự thi gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đảng ủy CATW thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI; Chương trình hành động của đảng bộ đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao việc tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong Đảng bộ CATW và công tác chuẩn bị tích cực cho Hội thi của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và các đơn vị có liên quan. 

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trình bày báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức cho Hội thi.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Ban Chỉ đạo Hội thi tiếp thu ý kiến tham gia của đại diện các đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi vòng sơ khảo để Hội thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Sông Thương