Thời gian qua, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Công an 21 phường chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội. Công an các phường đã thường xuyên tổ chức các buổi họp dân phố để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tiếp nhận, giúp đỡ, quản lý các đối tượng tại địa bàn dân cư.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, triển khai có hiệu quả các chuyên đề, mô hình đã được xây dựng như: Tổ tư vấn cai nghiện và câu lạc bộ B93 trong việc hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho người nghiện sau cai; “Hợp tác xã thương mại và dịch vụ” thường xuyên tiếp nhận giúp đỡ các đối tượng không có công ăn việc làm vào làm bảo vệ tại các bãi xe của hợp tác xã; “Hội phụ nữ chung tay giúp đỡ công ăn việc làm cho số đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng”...

Việc thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở đã hạn chế được những điều kiện, khả năng vi phạm pháp luật của đối tượng, giúp cho đối tượng hiểu rõ đúng, sai việc mình đã làm, tự giác sửa chữa sai lầm, giáo dục họ trở thành con người lương thiện.

Qua 10 năm, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn quận Đống Đa đã cảm hoá, giáo dục 19.007 lượt đối tượng; số đối tượng đưa ra kiểm điểm trước nhân dân là 3.670 lượt đối tượng. Đáng chú ý, đã phát hiện, bắt giữ, vận động đầu thú được 422 đối tượng truy nã; 34 đối tượng trốn thi hành án.

Nhân dịp này, đã có 27 tập thể và 54 cá nhân được Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội, UBND quận Đống Đa tặng Bằng khen, Giấy khen vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn.

Vũ Linh