Cùng dự có ngài Kiêng Khăm In Phang Tha Vông, Trưởng đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) cùng các đại biểu khách quý và hơn 900 học viên khóa D36, hơn 20 học viên Lào…

Thượng tướng, Thứ trưởng Trần Việt Tân gắn cấp bậc hàm cho các học viên tiêu biểu của khóa D36.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, khóa D36 có 5 sinh viên loại giỏi, 874 sinh viên khá, nhiều chuyên ngành có 100% sinh viên đạt khá, giỏi như chuyên ngành Quản lý hành chính về ANTT, chuyên ngành Kỹ thuật hình sự, chuyên ngành Tham mưu chỉ huy vũ trang bảo vệ ANTT. Như vậy, cả sinh viên loại khá, giỏi đạt tỷ lệ 96,1%, một tỷ lệ rất cao, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng và chất lượng học tập của sinh toàn khóa…

Về thực hiện chuẩn đầu ra, 100% sinh viên đạt từ điểm 7 trở lên trong tổng số 2/3 các môn nghiệp vụ chuyên ngành; 100% sinh viên là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoặc đối tượng kết nạp đảng…

Thứ trưởng Trần Việt Tân và các sinh viên tiêu biểu của khóa D36.

Đặc biệt, khóa D36 cũng là khóa học đầu tiên Học viện CSND triển khai cho học viên nước bạn Lào học chung với sinh viên Việt Nam theo chương trình phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Việt Tân đã nhiệt liệt chúc mừng các em học viên, tân sỹ quan khóa D36 đã hoàn thành xuất sắc khóa học tại Học viện CSND.

Thứ trưởng Trần Việt Tân giao nhiệm vụ cho Học viện CSND và các tân sỹ quan cảnh sát.

Thứ trưởng Trần Việt Tân yêu cầu Học viện CSND cần ưu tiên, coi trọng, tạo điều kiện tốt nhất, nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên, hệ thống giáo trình và công nghệ đào tạo hiện đại; thu hút đông đảo các cán bộ thực tiễn có kinh nghiệm, các nhà khoa học trong và ngoài ngành tham gia vào công tác giáo dục đào tạo nhằm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành. Thứ trưởng còn yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo theo học chế tín chỉ, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo.

Với các học viên D36, Thứ trưởng Trần Việt Tân đề nghị các tân sỹ quan khi về nhận công tác tại các đơn vị, địa phương, phải tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống và năng lực công tác; tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kiến thức được trang bị trong thực tiễn công tác chiến đấu; không ngừng bổ sung kiến thức để hoàn thiện lý luận, tích lũy kinh nghiệm, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và phấn đấu học tập, bồi dưỡng ở trình độ cao hơn…

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên D36.

Thứ trưởng Trần Việt Tân hy vọng, với hành trang tri thức đã được trang bị, những sỹ quan cảnh sát khóa D36 sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Thu Phương