Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những đóng góp của ngài Mori Matsuya đối với các chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là nguồn vốn ODA ngày càng tăng của Nhật Bản dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam như giao thông, cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nhân lực, xóa đói giảm nghèo...

Với Bộ Công an Việt Nam, Văn phòng JICA Việt Nam đã hợp tác triển khai một số dự án đào tạo nhân lực, trang bị phương tiện trong lĩnh vực PCCC, CSGT tại các cơ sở đào tạo của Bộ Công an Việt Nam. Bên cạnh đó, JICA Việt Nam còn tổ chức nhiều khóa tập huấn cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam, cử nhiều chuyên gia, tình nguyện viên sang Việt Nam giúp đỡ đào tạo trong lĩnh vực PCCC, cứu nạn, cứu hộ, giao thông, võ thuật.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn trong thời gian tới JICA tiếp tục phối hợp triển khai các dự án đầu tư trang bị kỹ thuật, trao đổi chuyên gia về các lĩnh vực mà Nhật Bản có kinh nghiệm, tăng cường đào tạo năng lực cán bộ Công an tại các cơ sở đào tạo Bộ Công an Việt Nam; kịp thời trao đổi thông tin về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, như: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Bộ Công an trong lĩnh vực PCCC, phòng, chống tội phạm, triển khai các dự án về phương tiện, cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam…

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Văn Thành cùng ngài Mori Matsuya, nguyên Trưởng đại diện JICA Việt Nam và ngài Yasuo Fujita, Trưởng đại diện JICA Việt Nam.

“Tôi hi vọng rằng, bằng uy tín, tình cảm thân thiết với đất nước, con người Việt Nam; ngài Mori Matsuya và ngài Yasuo Fujita sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến, đóng góp cho quan hệ giữa hai nước trên tinh thần đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và JICA. Bộ Công an Việt Nam sẽ  tích cực phối hợp với Văn phòng JICA Việt Nam, triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác giữa hai bên; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của Văn phòng JICA tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.” – Đồng chí Thứ trưởng khẳng định

Ngài Mori Matsuya cùng ngài Yasuo Fujita nêu rõ trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, đóng góp tích cực, hiệu quả, thúc đẩy mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan JICA, góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia…

Hưng Việt