Tại buổi tiếp công dân, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Chánh thanh tra, đại diện lãnh đạo thanh tra Bộ Công an và các phòng ban chức năng đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành về chương trình, thành phần tham gia buổi tiếp công dân; yêu cầu công dân được tiếp trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn và cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh.

Sau khi người dân trình bày, phản ánh về những vấn đề vướng mắc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Còn những nội dung kiến nghị, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung của công dân theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp công dân định kỳ tháng 12-2018.
Nguyễn Hương