Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT 6 tháng đầu năm và một số chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an Sơn La đã đạt được.

Trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, sâu sát cơ sở, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; Công an Sơn La đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất và triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, chú trọng đến tính bền vững về ANTT ở cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững và ổn định; không để xảy ra đột biến, bất ngờ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao 98%; quan hệ hợp tác đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có những chuyển biến tích cực, nhất là triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Thời gian tới, lực lượng Công an Sơn La cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp công tác Công an; chủ động tham mưu với Bộ, Tỉnh những chủ trương công tác lớn về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, có hiệu quả, không để nảy sinh phức tạp mới về ANTT; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chương trình công tác năm 2017 đã đề ra.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng lực lượng Công an Sơn La 5 bộ máy vi tính trị giá 50 triệu đồng.

Trung Hiếu - Đinh Tùng