Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Báo cáo tình hình và kết quả công tác công an trong những tháng đầu năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an toàn tỉnh với tinh thần "chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" đã nắm và dự báo tốt tình hình, tích cực tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Công tác nghiệp vụ cơ bản được tăng cường, gắn kết chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, mang lại hiệu quả cao trong phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện và giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. 

Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, xây dựng khu phố, cơ quan, trường học an toàn về ANTT, bảo mật, phòng gian, bảo vệ an toàn các mục tiêu và địa bàn trọng điểm, giữ vững an ninh nông thôn, tuyến núi, tuyến biển. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã tạo chuyển biến về tư tưởng, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện đề án sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những thành tích Công an tỉnh Bình Định đạt được thời gian qua. Thứ trưởng yêu cầu Công an Bình Định cần triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Đảng ủy CATW và Chỉ thị 07 của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2019, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các ban, ngành xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đấu tranh kiên quyết để ngăn chặn tội phạm xuất phát từ “tín dụng đen”, không để hình thành "điểm nóng" về ANTT. 

Đồng thời chủ động tham mưu, hoàn thiện đề án đưa công an chính quy về phụ trách xã, trước mắt là các xã trọng điểm nhằm đảm bảo tình hình ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tấn Tài