Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác kết quả các mặt công tác và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong năm 2015.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Công an Tuyên Quang trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng. Đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Công an Tuyên Quang cần chủ động hơn nữa, phải nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ day CAND; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho đảng viên cán bộ chiến sỹ nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Hoàng Thìn – Việt Hùng