Tại Phòng họp Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thượng tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (HCKT) báo cáo với Thứ trưởng Bùi Văn Nam công tác triển khai phương án tác chiến HCKT đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT Hội nghị GMS-6 và CLV-10.

Theo đó, hệ thống kỹ thuật và yêu cầu đảm bảo tác chiến HCKT phục vụ bảo vệ an ninh, trật tự Hội nghị GMS-6 và CLV-10 đã thông suốt, sẵn sàng; xây dựng kế hoạch bảo vệ ANTT, an toàn xã hội một cách chặt chẽ... Công tác kiểm tra an ninh được thực hiện, nhất là những nơi được chọn làm chỗ ăn nghỉ cho các đoàn cũng đã được triển khai một cách đồng bộ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương những kết quả ban đầu của các đơn vị trong việc chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp; khâu hiệp đồng với các ngành xây dựng kế hoạch, đề án nhằm bảo đảm ANTT cho sự kiện.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác phục vụ y tế.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động, rà soát kỹ lại tất cả các phương án trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống cháy nổ, công tác phục vụ y tế, kể cả những phương án dự phòng, nâng cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng chiến đấu, quyết không để xảy ra những sự cố ANTT hay tình huống đột xuất, bất ngờ dù là nhỏ nhất… 

M.Hiền