Cùng dự buổi làm việc có, đồng chí Đồng Văn Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam quán triệt các nội dung kiểm tra công tác.  

Đại tá Lê Văn Việt – Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn công tác kết quả các mặt công tác trọng tâm từ đầu năm 2017 đến nay. 

Năm 2017, Đảng uỷ - Ban Giám đốc Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh trong chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. 

Đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an Trà Vinh báo cáo kết quả các mặt công tác. 

Năm 2017, công tác điều tra đạt trên 93% (318/340 vụ), bắt xử lý 464 đối tượng. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, điều tra làm rõ 100%. Khám phá 12 chuyên án, bắt khởi tố 75 đối tượng. 

Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí (về số vụ, số người chết và số người bị thương). Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ngày càng lan toả mạnh mẽ. Toàn tỉnh có 13 loại mô hình, với 1.359 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả. Đến nay, 25/45 xã, thị trấn trọng điểm đã  bố trí lực lượng chính quy, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tư.

Các đại biểu dự buổi làm việc. 

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương – lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương kết quả Công an tỉnh Trà Vinh đạt được. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và tạo điều kiện cho lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi làm việc. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh một số công tác trọng tâm, yêu cầu Đảng uỷ - Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh nhận diện rõ những khó khăn, thách thức trong tình hình mới, làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND trong công tác đảm bảo, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ chiến sĩ gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường mối quan hệ phối hợp với lực lượng Quân đội, Biên phòng và các ban ngành đoàn thể xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của chức sắc tôn giáo trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 

Làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản, quan tâm đến lực lượng Công an tại cơ sở, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thường trực sẵn sàng chiến đấu và không để xảy ra bất cứ sơ sót nào, chủ động trong mọi tình huống.

Văn Vĩnh