Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nam Định...

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác Công an. 

Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh Nam Định đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu thi đua của Bộ Công an đã đề ra... Từ đó đã phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các cấp chính quyền và nhân dân biểu dương, ghi nhận.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Trong năm, đã có 255 lượt tập thể, hơn 3.200 lượt CBCS được các cấp khen thưởng; Công an tỉnh Nam Định xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” giai đoạn 2012-2016...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc toàn diện của lực lượng Công an tỉnh Nam Định trong năm 2017; khẳng định những kết quả đó đã phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đóng góp tích cực vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong cả nước, xứng đáng với truyền thống Anh hùng của Công an tỉnh Nam Định.

Điểm lại một số tình hình trong nước và thế giới, đồng thời đưa ra dự báo tình hình trong năm 2018, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Nam Định tiếp tục chủ động đổi mới trên từng vấn đề, mặt công tác để tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng tặng 20 cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh Nam Định.

Bày tỏ đồng tình với phương hướng kế hoạch công tác đã đề ra, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh Nam Định cần nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác điều tra, xử lý tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội. Bám sát, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, thông tư của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản và phương hướng hành động của lực lượng CAND trong năm 2018 “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 

Làm tốt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ; tăng cường trách nhiệm của CBCS, nhất là trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trên các mặt công tác. Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh Nam Định cũng cần thực hiện tốt chủ trương tinh giảm biên chế; đưa cán bộ Công an chính quy xuống thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn các xã, thị trấn... thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra...

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng tặng 20 cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh Nam Định...

Trần Xuân