Cùng đi với Thứ trưởng có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Tổng cục hậu cần – kỹ thuật, Cục Cảnh sát PCCC. Về phía địa phương có ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Cảnh sát PCCC Khánh Hòa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành duyệt đội nghi lễ Công an nhân dân của Cảnh sát PCCC Khánh Hòa.

Đồng chí Thứ trưởng chia sẻ những khó khăn của Cảnh sát PCCC Khánh Hòa và ghi nhận những đề xuất về xây dựng cơ sở vật chất; đầu tư phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH.

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC Khánh Hòa đón tiếp Thứ trưởng Bùi Văn Thành.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cảnh sát PCCC Khánh Hòa khắc phục một số hạn chế, tồn tại, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC; đề xuất cấp úy, chính quyền quan tâm đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC có đủ điều kiện và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCC bằng nhiều hình thức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chính, xử lý vi phạm về PCCC; thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản để chủ động xây dựng và triển khai các phương án, chiến thuật PCCC – CNCH; chú trọng phát triển hậu cần kỹ thuật để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ PCCC-CNCH trong mọi điều kiện, tình huống để góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và nâng cao hiệu quả PCCC-CNCH...

Hữu Toàn