Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Đình Thư, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác về tình hình thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính của Công an tỉnh trong thời gian qua.

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đảm bảo cung cấp kịp thời các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ tốt công tác chiến đấu cho cán bộ chiến sỹ. Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn ngân sách được giao, thực hành tiết kiệm chống  lãng phí, các công trình, dự án xây dựng cơ bản được hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng mục đích, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ có nơi làm việc, sinh hoạt...

Đoàn công tác Bộ Công an do Thứ trưởng Bùi Văn Thành đến thăm, làm việc tại Công an Lâm Đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong có nhiều cải tiến, đổi mới để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. 

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, Công an tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục huy động nguồn lực, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các dự án, các công trình xây dựng trụ sở, doanh trại; đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị kỹ thuật, nhất là hệ thống thông tin liên lạc, tin học viễn thông; khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng có hiệu quả các công trình xây dựng, các trang thiết bị kỹ thuật được đầu tư, trang cấp.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Văn Thành