Tại Học viện ANND, chiếm đông nhất là ngành An ninh điều tra với 320 chỉ tiêu, tiếp theo là ngành tin học - 50 chỉ tiêu, hai ngành tiếng Anh (thi tiếng Anh) và tiếng Trung (thi tiếng Anh) đều được giao 30 chỉ tiêu/ngành.

Ngoài chỉ tiêu trên, Bộ Công an có 20 chỉ tiêu gửi đi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, 10 chỉ tiêu gửi Học viện Kỹ thuật mật mã và 10 chỉ tiêu gửi Học viện Quân y, lấy trong số thí sinh dự thi khối A vào Học viện ANND. Trường Đại học ANND được giao 260 chỉ tiêu; Học viện CSND - 400 chỉ tiêu; Đại học CSND - 350 chỉ tiêu; Đại học PCCC - 80 chỉ tiêu.

Theo hướng dẫn của Vụ Đào tạo thì các ngày 4, 5/7 thi tuyển khối A; ngày 9, 10/7 thi tuyển khối C và D1. Học viện CSND tuyển sinh từ Quảng Bình trở ra. Đại học ANND và Đại học CSND tuyển sinh từ Quảng Trị trở vào. Đại học PCCC tuyển sinh trong cả nước. Học viện ANND tuyển sinh từ Quảng Bình trở ra, nhưng ngành tin học, tiếng Trung và tiếng Anh tuyển sinh trong cả nước (lưu ý những thí sinh từ Quảng Trị trở vào nộp hồ sơ và dự thi tại Trường Đại học ANND tại TP Hồ Chí Minh).

Học viện CSND, Đại học CSND, Đại học ANND sẽ có điểm trúng tuyển theo khối thi. Học viện ANND điểm trúng tuyển theo ngành học, riêng ngành An ninh điều tra điểm trúng tuyển theo khối thi

Thu Phương