Thời gian: 8h00 ngày 26-7-2016 (tức ngày 23 tháng 6 năm Bính Thân).

Địa điểm: Trường Văn hóa I – Bộ Công an, km18, quốc lộ 3, phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Mọi chi tiết về cuộc gặp mặt, liên hệ với đồng chí Trần Ngọc Tuyến, ĐT: 0912473962, email: phongchinhtrit35@gmail.com. Thông báo này thay cho giấy mời.

CAND Online