Thời gian: 9h ngày 20-11-2016, tại hội trường BTL Cảnh vệ số 16 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội. Số ĐT liên hệ 0913586295 (đồng chí Quý).

BLL kính báo