Địa chỉ: Số 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM.

Thời gian: 9h ngày  24/10/2020.

Đề nghị các bạn D6 ở phía Nam và các bạn D6 ở phía Bắc (nếu có điều kiện) bố trí về dự họp mặt.

Các bạn nhận được thông tin này, xin truyền đạt thông tin đến các bạn D6 khác cùng biết.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị các bạn đăng ký tham dự với Ban tổ chức trươc ngày 21/10/2020.

Ban tổ chức:

Lê Duy Hải: 0905449999

Trịnh Văn Thanh: 0902456783

Nguyễn Đức Nga: 0903404396

Thông báo này thay cho giấy mời.

Xin trân trọng cảm ơn!

BTC