Địa điểm: Ấp 5, An Thái, Phú Giáo, Bình Dương.

Thời gian: Vào lúc 8h ngày 10/5/2015 (chủ nhật). Liên hệ: Đ/c Nguyên: 0982331177; Đ/c Việt: 0903962064; Đ/c Năm: 0933310366; Đ/c Kỷ: 0907766116; Đ/c Tuấn: 0903778238.

Rất mong các đồng chí về dự đông đủ.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Ban tổ chức