Thời gian: 8 giờ 30, thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Học viện An ninh nhân dân, Thanh Xuân, Hà Nội

Rất mong anh chị em sắp xếp về dự đông đủ.

(Thông báo này thay cho giấy mời)

T/M Ban liên lạc

Hoàng Ngọc Nhất

(Đề nghị liên hệ với các đồng chí: Nguyễn Quang Vinh, ĐT: 0903402117 và Phạm Hoàng Anh, ĐT: 0905396868).

Ban liên lạc D8