- Thời gian: 8h00’ Thứ Sáu, ngày 11-11-2016.

- Địa điểm: Hội trường Phạm Minh, Học viện Cảnh sát nhân dân - phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức rất mong được đón tiếp các thầy cô giáo và các đồng chí. Mọi thông tin chi tiết xin được liên hệ với đồng chí Nguyễn Đăng Vinh, điện thoại: 0949.886.888; đồng chí Lê Văn Chiến, điện thoại: 0913.245.556; đồng chí Nguyễn Văn Trung, điện thoại: 0903.202.688.

Thông báo này thay cho giấy mời.

BAN LIÊN LẠC KHÓA D8