Thị xã Hồng Lĩnh được thành lập năm 1992 với 2 phường, 4 xã; có QL1A, 8A đi qua và được xác định là địa bàn chiến lược, trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2001, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã đề xuất với cấp ủy, chính quyền phát động phong trào xây dựng mô hình "5 nhất về ANTT". Đó là: Gia đình an toàn nhất; khối, xóm an toàn nhất; trường học an toàn nhất; cơ quan, doanh nghiệp an toàn nhất và phường, xã an toàn nhất. Ở mỗi nội dung đều có các tiêu chí cụ thể, gắn yêu cầu đảm bảo ANTT với phát triển kinh tế - xã hội...

Qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình "5 nhất về ANTT" đã góp phần ổn định tình hình chính trị, tạo điều kiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, kinh tế hàng năm tăng trưởng 10,15%, thu nhập bình quân đầu người đạt 6.350.000đ/năm, không có hộ đói, giảm hộ nghèo xuống dưới 5%, nhân dân đã tự nguyện đóng góp, xây dựng được 76,3km đường bê tông, xóa 195 nhà tranh...

Nguyễn Thanh Hải