Tại buổi Lễ, Trung tướng Vũ Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã phát động đợt thi đua đặc biệt nêu rõ: Thời gian qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Tổng cục An ninh được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, đạt hiệu quả thiết thực theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội.

Trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác, mỗi cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, bồi dưỡng được bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ phục vụ nhân dân, luôn sẵn sàng đảm nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi Lễ phát động. Ảnh Việt Hưng.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 16 Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 294 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Tổ quốc các Hạng…

Trung tướng Vũ Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh Việt Hưng.

Trong 70 ngày thi đua cao điểm, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ của Tổng cục An ninh sẽ tập trung lực lượng, triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, quan trọng đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giáo dục chính trị tư tưởng; động viên cán bộ chiến sỹ gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện. Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước…

Hưng Việt – Xuân Mai.