Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác, thế hệ trẻ Thanh niên Công an đã không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, luôn mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt nhất, dám hy sinh vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đoàn đại biểu Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành tích của 16 gương Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND tiêu biểu năm nay là kết quả của quá trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, không mệt mỏi của mỗi đoàn viên, thanh niên, là kết quả xứng đáng của sự chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên mà cấp ủy, lãnh đạo các cấp, xứng đáng là lực lượng kế thừa xuất sắc sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của các thế hệ cha anh, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng hào hùng của lực lượng Công an nhân dân.

 Đại úy Phạm Văn Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND đọc diễn văn tại Lễ báo công dâng Bác.

Trong số 16 gương Thanh niên tiêu biểu, có các đồng chí là cán bộ, giáo viên, học viên các học viện, các đồng chí là những cán bộ Đoàn chủ chốt tại đơn vị cơ sở. Ngoài thành tích xuất sắc, các gương mặt đều là những hạt nhân tiêu biểu của phong trào nghiên cứu khoa học, học tập và rèn luyện, nhân tố tích cực phong trào Đoàn thanh niên của đơn vị…

Phút giây trang nghiêm tại buổi Lễ báo công dâng Bác.

Trong giờ phút trang nghiêm trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nguyện ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Xuân Trường