Sau khi triển khai đi vào hoạt động, Đồn Công an Lìa sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Nắm vững tình hình ANTT nhằm tham mưu, đề xuất Trưởng Công an huyện các kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT trong khu vực Đồn quản lý; tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng Công an xã; thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản theo quy định, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng về hình sự, ma túy... để phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Việc thành lập Đồn Công an Lìa có ý nghĩa quan trọng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Thành Nam