Được biết, Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng nghiệp vụ có trách nhiệm giúp Cục trưởng Cục CSBV tổ chức công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, quân sự - võ thuật cho cán bộ chiến sĩ, các đơn vị trực thuộc Cục CSBV  và Công an các địa phương theo quy định…

Tiểu đoàn Cảnh sát vũ trang bảo vệ hàng đặc biệt có vị trí, chức năng tổ chức lực lượng, trực tiếp vũ trang bảo vệ hàng đặc biệt, áp tải vận chuyển những chuyến hàng đặc biệt theo quy định của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an; xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ các mục tiêu cố định liên quan đến hàng đặc biệt và bảo vệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh, lực lượng CSBV cần tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng CSBV luôn là đội quân vững về chính trị, giỏi về pháp luật nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Việt Hưng