Trong năm 2019, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác CCHC, nổi bật như: Rút ngắn thời gian trả kết quả CMND trong 3 ngày (giảm 17 ngày); Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, vũ khí, VLN-CCHT trong ngày (rút ngắn 1-4 ngày); Cấp con dấu trả kết quả trong 2 ngày (rút ngắn 1 ngày); Xây dựng và chuẩn hóa quy trình 77 thủ tục hành chính trên lĩnh vực QLHC về TTXH; Phối hợp xây dựng phần mềm khai báo điện tử tờ khai chứng minh nhân dân qua mạng internet…

Tổ chức cam kết thực hiện 5 nhiệm vụ CCHC và đăng ký thực hiện 14 nhiệm vụ CCHC năm 2020.

Thực hiện kế hoạch đăng ký, cam kết thực hiện CCHC năm 2019, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã hoàn thành 14/14 nhiệm vụ CCHC trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào thành tích chung năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu về chỉ số CCHC trong toàn lực lượng CAND của Công an tỉnh Nghệ An.

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với CBCS về công tác cải cách hành chính  của phòng Cảnh sát QLHC về TTXH diễn ra với mục đích nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng cũng như kiến nghị, phản ánh của CBCS nhằm phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm trong công tác CCHC, qua đó cải thiện chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với CBCS về công tác cải cách hành chính và đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020.

Trong khuôn khổ đối thoại, các ý kiến về đánh giá của người dân tại Bộ phận một cửa; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113; thời hiệu xử lý vi phạm hành chính đối với một số cán bộ công chức cấp xã có sai phạm… được CBCS thẳng thắn trao đổi, đề xuất lên lãnh đạo đơn vị. 

Chủ trì Hội nghị, Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã ghi nhận các ý kiến, thông cảm và chia sẻ với khó khăn mà CBCS gặp phải trong quá trình công tác; Đồng thời phân tích và đưa ra những giải pháp cụ thể để CBCS áp dụng, triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Tiếp tục phát huy hơn nữa trách nhiệm của các đội nghiệp vụ và từng CBCS, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức cam kết thực hiện 5 nhiệm vụ CCHC và đăng ký thực hiện 14 nhiệm vụ CCHC năm 2020.

Vương Linh