Tại buổi tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã quán triệt những nội dung, yêu cầu, mục tiêu, giải pháp cơ bản của chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 của quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt theo Quyết định số 199/QĐ –TTg, ngày 14-2-2017; trong đó, đề cao vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sức mạnh của quần chúng.

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu cũng đã thảo luận về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn ra trong thời gian qua trên cả nước nói chung, ở miền Trung - Tây Nguyên nói riêng, phân tích một số nguyên nhân, điều kiện nảy sinh;

Những thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng, chống để các Ban chỉ đạo 138 tham mưu cấp trên chỉ đạo và đề ra những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả, kìm giảm được tình trạng gia tăng, tiến tới đẩy lùi tội phạm, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để phát triển bền vững.

Nguyễn Trọng