Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày (từ 4-1 đến ngày 8-1), với sự tham gia của 102 học viên là công nhân, nhân viên bảo vệ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng và doanh nghiêp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn TP Cần Thơ. Các học viên được thông báo tình hình hoạt động của tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý; biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, những vấn đề chú ý khi giải quyết những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra và công tác phối hợp với lực lượng Công an.

Đại tá Võ Văn Thăng, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khai giải.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho lực lượng bảo vệ và cán bộ nhân viên ngân hàng tăng cường khả năng tự vệ, nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa và nhận biết tội phạm, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động của cơ quan. 

Đại tá Võ Văn Thăng, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ đã phân tích mục tiêu, một số nội dung của khóa học, yêu cầu các học viên tham dự lớp tập huấn quán triệt tinh thần thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của khóa tập huấn, nhằm vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tính chất công việc, góp phần đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác bảo vệ đơn vị. 

Quốc Khánh