Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá, PGS.TS Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Xuân Toản, Báo cáo viên pháp luật Trung ương.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản truyền đạt nội dung tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được các Báo cáo viên pháp luật truyền đạt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND, đây là khâu đầu tiên trong quá trình tổ chức thi hành, áp dụng pháp luật về ANTT và là một trong các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật.


Đại biểu đến từ Công an 25 tỉnh, thành phố phía Bắc tham gia tập huấn.

Hội nghị cũng đã quán triệt quan điểm chỉ đạo về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng CAND; một số vấn đề về nội dung, hình thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đối tượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật… Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới” của Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Đại tá, PGS.TS Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, lĩnh hội kiến thức do các báo cáo viên truyền đạt; qua đó có thể áp dụng và thực tiễn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

V. Huy